wat we doen

Mogelijke trajecten
IdeeVersa doet onderzoek- en adviestrajecten in de publieke sector op het raakvlak van beleid, bestuur en financiën. Hiernaast kunt u doorklikken voor een indicatie van mogelijke trajecten. Ingezoomd wordt op overzichtstrajecten; hoe krijgt u meer  bestuurlijk en financieel overzicht op uw samenwerkingsrelaties of interne informatiestromen? Op trajecten met als doel een concrete visie gebaseerd op waar u nu staat en die financieel realistisch is. En vraagstukken op het terrein van de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen overheden, zoals het schatten van kosten voor taken. De mogelijke trajecten zijn ter indicatie. IdeeVersa levert geen standaardwerk, omdat iedere organisatie en iedere vraag uniek is.

Indien u interesse heeft in de visie en aanpak van IdeeVersa kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Dit kunt u doen door te bellen (06-28083458) of via contact.