wat we doen

Mogelijkheden voor taakverlichting en deregulering Caribisch Nederland
In 2013 hebben we voor het Ministerie van BZK de onderzoeksopdracht “Taakverlichting en deregulering Caribisch Nederland” uitgevoerd. Voor dit onderzoek is onderzocht of de taken van de eilanden kunnen worden vereenvoudigd vanuit de wetgeving bezien, vanuit de samenwerkingsmogelijkheden tussen de eilanden en vanuit de relatie rijk – eilanden bezien.

Het rapport kunt u hier downloaden. Er is ook een bestuurlijke samenvatting en een kabinetsstandpunt.