wat we doen

Onderzoeksrapporten
IdeeVersa heeft sinds haar bestaan in mei 2011 diverse onderzoeksopdrachten gedaan, waaronder: .

Het referentiekader Caribisch Nederland in opdracht van het Ministerie van BZK

Het onderzoek onderhoud BES-fonds in opdracht van het Ministerie van BZK

Het onderzoek VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland in opdracht van het Ministerie van VWS

Het onderzoek doorwerking aanbevelingen gemeentefinanciën in opdracht van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam – Voorburg.