wat we doen

Referentiekader Caribisch Nederland
Voor het Ministerie van BZK hebben we de onderzoeksopdracht “Referentiekader Caribisch Nederland” gedaan. In het referentiekader zijn alle eilandelijke taken en verantwoordelijkheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in kaart gebracht, zijn referentiekosten voor deze taken berekend en is draagvlak voor het referentiekader gezocht. Het kabinetsstandpunt en het referentiekader kunt u hier downloaden