wie we zijn

Publicaties
Hieronder vindt u een impressie van publicaties:

Onderzoeksrapporten
– IdeeVersa (20 februari 2012) “Referentiekader Caribisch Nederland”, in opdracht van het Ministerie van BZK.
– IdeeVersa (21 juni 2013) “Mogelijkheden voor taakverlichting en deregulering Caribisch Nederland”, in opdracht van het Ministerie van BZK.
– APE in samenwerking met IdeeVersa (3 december 2014) “Quick scan realisatie bezuinigingen Delft”, in opdracht van de rekenkamer Delft.
– IdeeVersa met de DSP-groep  (28 februari 2015) “Onderzoek Onderhoud BES-fonds”, in opdracht van het Ministerie van BZK.
– IdeeVersa met de DSP-groep (31 augustus 2016) “Onderzoek VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland”,  in opdracht van het Ministerie van VWS.
– IdeeVersa (31 januari 2017 ) “Doorwerking aanbevelingen gemeentefinanciën”, in opdracht van de rekenkamercommissie WVOLV.
– IdeeVersa (13 september 2017) “Onderzoek organisatie en werkwijze Kansrijk”, in opdracht van de stadsdeelsecretaris Amsterdam Zuidoost.

Bezuinigingen en heroriëntatie
– Ard Schilder en Elma van de Mortel (2010) “Sturen op de beïnvloedbare ruimte; Meer inzicht en meer durf nodig voor heroverwegingen”, TPC, Jaargang 8, nummer 5, Oktober 2010, p. 28-3.
– (projectleider van) BMC en VNG (2010) “Van bezuinigen tot strategische heroriëntatie; een discussieboek”.

Financiële functie
– Eric Biesmeijer en Elma van de Mortel (2001) “Een duale begroting”, Overheidsmanagement, nr. 11, p. 305-309.
– Van de Mortel, Elma (2002) “De financiële functie in een duaal stelsel”, Rekenschap, nr. 2, p. 4 – 8.
– Gok, S en Van de Mortel, Elma (2002) “Kiezen voor een rekenkamer of rekenkamerfunctie”, Rekenschap, nr. 3. p. 4-7.
– Van de Mortel, E. (2003) “Reactie: niet blind staren op vermogen”, ESB, nr. 4392, p. 10-11.

Institutionele economie (Transitie-economieën)
– Van de Mortel, Elma (2002) An Institutional Approach to Transition Processes, Ashgate publishing limited.
– Van de Mortel, E. (1996) “Decision-Making in Transition Economies: Coping with Uncertainty” in: EMERGO, Journal of Transforming Economies and Societies, Vol. 3, No. 1.

Overige
– Dijkgraaf, E., R. de Jong, E. van de Mortel, A. Nentjes, M. Varkevisser en D. Wiersma (1997), “Mogelijkheden tot Marktwerking in de Nederlandse Watersector”, Onderzoeksreeks Directie Marktwerking, Ministerie van Economische Zaken.
– Van de Mortel, E, H. Dijkman en J. van Diepen (1999), “De verzorgingsval”, ESB, nr. 4226, p. 776-779.
– Dijkman, Hanneke en Elma van de Mortel (2000), “De nieuwe werkgever”, Gids voor personeelsmanagement, jaargang 79, nr. 6, p. 14 – 21.
– Van de Mortel, E.G. en O. Nauta (2017), “Toetsing wetgeving Caribisch Nederland aan de verplichtingen van het VN-Verdrag voor personen met een handicap”, Handicap en Recht, november 2017, p. 40 – 46.