wie we zijn

Samenwerking
IdeeVersa is een netwerkbedrijf dat betekent dat IdeeVersa samenwerkt met andere zelfstandigen of bedrijven, vooral daar waar specifieke kennis nodig is. Zo is voor de opdracht van IdeeVersa ‘Referentiekader Caribisch Nederland’ is met Azta Advies en Heddeke Heijnes Consultant samengewerkt. Een┬ávaste samenwerkingspartner van IdeeVersa is Think Public Advies.

Andere mogelijke samenwerkingen met zelfstandigen of bedrijven kunnen bijvoorbeeld specifieke kennis betreffen van: kunst & cultuur, welzijn, vastgoed, ruimtelijke ordening, milieu-economie, ICT en (bedrijfs)cultuurtrajecten.