Complexe onderzoeken; gedegen maatwerk
Onderzoek voor gemeenten, provincies en rijksoverheid
Verbinding van visie, beleid en uitvoering

WAT WE DOEN

IdeeVersa kenmerkt zich door complexe en gedegen onderzoeken voor overheden. Voor alle onderzoeken geldt dat het maatwerk is. Daarbij wordt verbinding gezocht met alle niveaus van informatie:

  • Visie, beleid en uitvoering
  • Beleid, wet- en regelgeving, financiën en organisatie (binnen de eigen organisatie en erbuiten).

Alle onderzoeken schrijven we op in heldere taal. Het onderzoek kan ook worden gevisualiseerd. Bent u daarin geïnteresseerd? Kijk dan ook onder beeldkrachtig onderzoek.

KWALITATIEF ONDERZOEK
Evaluaties, doorlichtingen en scenario’s
Lees Meer
BEKOSTIGINGSVRAAGSTUKKEN OVERHEDEN
Inzicht in de manier van bekostiging en mogelijke veranderingen
Lees Meer
LEESBAARHEID FINANCIËLE STUKKEN
Analyse van de stukken en voorstellen voor verbetering
Lees Meer
BEELDKRACHTIG ONDERZOEK
Onderzoek in woord en beeld
Lees Meer
ONDERZOEKSADVISERING
Advisering over de onderzoeksvraag en onderzoeksmethoden
Lees Meer

OVER IDEEVERSA

IdeeVersa doet onderzoek voor overheden op het snijvlak van beleid, bestuur en financiën op een typische IdeeVersa wijze. Deze wijze is gebaseerd op de visie van de oprichter van IdeeVersa Elma van de Mortel en op haar ervaring als onderzoeker, ambtenaar en adviseur.

Kernelementen van deze visie zijn dat bij veranderingen rekening moet worden gehouden met het verleden en heden. Ook zijn regelgeving en gedrag even belangrijk voor het bereiken van resultaten.


Wilt u meer weten?

Klik door voor meer informatie en de portfolio.

MEER INFORMATIE

“Scherpe denker en analist, creatieve geest, even vaardig met getallen als met woorden en emoties. Zo’n adviseur willen we allemaal in het openbaar bestuur.”