IDEEVERSA

IdeeVersa is het bedrijf van onderzoeker dr. E.G. (Elma) van de Mortel.

Elma heeft 30 jaar ervaring als ambtenaar, onderzoeker en consultant voor overheden.

Zij is analytisch sterk, creatief in het zoeken naar oplossingen, zorgt voor overzicht en vervult mede daardoor een brugfunctie tussen het (politiek) bestuurlijk niveau en uitvoering. Een vraag die ze regelmatig krijgt is: hoe met weinig data toch onderbouwde uitspraken te doen. Ze doet met name projecten in de (semi)publieke sector op het snijvlak van beleid, bestuur en financiën.

Ze is een ervaren interviewer, schrijft helder en is handig met cijfers. Zie ook haar Linkedin profiel.

NETWERKBEDRIJF

IdeeVersa is een netwerkbedrijf. Dit betekent dat afhankelijk van de opdracht met andere adviseurs of bedrijven wordt samengewerkt.

Zo werkt IdeeVersa samen met: 

DSP-Groep

Janna Kool

Enthousiast publiek 

PORTFOLIO

KWALITATIEF ONDERZOEK

  • Evaluatie onderzoek organisatie en werking armoedebeleid in Amsterdam Zuidoost.
  • Onderzoek naar het VN-Verdrag voor mensen met een handicap in Caribisch Nederland (in samenwerking met de DSP-groep). Onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS, naar de mate waarin wetgeving, beleid en praktijk in Caribisch Nederland voldoen aan het VN-Verdrag.
  • Onderzoek voor de rekenkamer van Delft (in samenwerking met APE): Quick scan bezuinigingstrajecten. De bezuinigingstrajecten van de periode 2010 – 2014 zijn geëvalueerd met als doel hieruit lessen te leren voor het bezuinigingstraject 2014 - 2018.

BEKOSTIGINGSVRAAGSTUKKEN

  • Onderzoeksopdracht Referentiekader Caribisch Nederland voor het Ministerie van BZK. In het referentiekader zijn alle eilandelijke taken en verantwoordelijkheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in kaart gebracht voor zowel het sociale als het fysieke domein, zijn referentiekosten voor deze taken berekend en is draagvlak voor het referentiekader gezocht.
  • Onderzoeksopdracht Onderhoud BES-fonds voor het Ministerie van BZK. Onderzoek met als doel actualiseren van het referentiekader van het BES-fonds, het in beeld brengen van de ontwikkelwensen en te adviseren over verbeteringen in het proces van de geldstromen van het rijk naar de eilanden.
  • ‘Adviseur sociaal domein voor de budgetmutaties in verband met het nieuwe bestuurlijke stelsel’ in Amsterdam. De bevoegdheden en taken binnen Amsterdam zijn vanaf de verkiezingen van maart 2014 veranderd. Voor deze veranderingen heeft Elma het proces van de budgetmutaties in het sociale domein (jeugdzorg en maatschappelijke zorg) tussen de stadsdelen en de centrale stad begeleid.

LEESBAARHEID FINANCIËLE STUKKEN

BEELDKRACHTIG ONDERZOEK

ONDERZOEKSADVISERING

  • IdeeVersa begeleidt studenten met hun onderzoek voor hun Master’s scriptie voor de studierichting management organisation and control aan de Rijksuniversiteit Groningen en controlling en accounting aan de Universiteit van Amsterdam. 
  • IdeeVersa adviseert regelmatig bij het opstellen van offertes en het begeleiden van onderzoek.

“Ik heb Elma leren kennen als een scherp analyticus die zich goed verdiept in wat de opdrachtgever wil en wat de achterliggende bedoelingen zijn. Dat doet ze op een prettige manier, die uitnodigt om zelf ook los van de bestaande lijnen te denken. Elma heeft ons goed geholpen om de basis voor een ombuigingstraject te maken, waar we de komende periode op kunnen voortbouwen. Een adviseur met toegevoegde waarde!”