WAT WE DOEN

Kwalitatief Onderzoek

Voor alle onderwerpen die bij gemeenten, provincies of het rijk spelen doen we:

EVALUATIES
Analyse van uitgevoerd beleid en vertalen ervan naar lessen voor het heden en toekomst.
SCENARIO’S
Scenario’s voor de toekomst, gebaseerd op een analyse van het heden en lopende ontwikkelingen.
DOORLICHTINGEN
Analyses van met name de huidige werkwijzen; rekening houdend met het verleden en vertalen naar toekomstige ontwikkelingen.

Indien een onderwerp specifieke kennis vergt vragen we een expert uit ons netwerk om deel te nemen.

BEKOSTIGINGSVRAAGSTUKKEN OVERHEDEN

Wilt u in beeld hebben hoe uw producten worden bekostigd? Wie waarvoor betaalt? Wilt u weten welke mogelijkheden er nog meer zijn? Kunnen gebruikers meer betalen? Of samenwerkingspartners? Zijn er subsidies? Hoe hangen de verschillende manieren van bekostiging met elkaar samen? Hoe worden de kosten veroorzaakt? Kan het anders?Wij kunnen voor u een overzicht maken van hoe het nu in elkaar zit: waar hangen de kosten mee samen en wie betaalt? Vervolgens geven we aan wat er anders kan.

LEESBAARHEID FINANCIËLE STUKKEN GEMEENTEN

De begroting is een belangrijk stuk voor gemeenteraadsleden. Met het vaststellen van de begroting maakt de raad keuzen voor bijvoorbeeld nieuw beleid. Begrotingen zijn echter voor veel gemeenteraadsleden moeilijk leesbaar. De oplossing wordt vaak gezocht in een begroting in één oogsopslag. Voor raadsleden biedt dat echter niet voldoende informatie. Hoe een tussenweg te vinden?

Wij kunnen een analyse maken van de leesbaarheid van de stukken. Hoe is het taalgebruik? Hoe is de structuur? Is die inzichtelijk of kan hij beter? En als de structuur voldoet is deze dan duidelijk genoeg voor de lezer aangegeven? Hoe worden grafieken, illustraties en andere grafische middelen gebruikt om de stukken inzichtelijker te maken.

BEELDKRACHTIG ONDERZOEK

Beeldkrachtig onderzoek is een product van IdeeVersa met Janna Kool. Janna is visualisator. Bij beeldkrachtig onderzoek doen we onderzoek in drie fasen:

Informatie verzamelen

We verzamelen informatie, zoals beleidsdocumenten, wet- en regelgeving, cijfers en andere data.

Perspectieven in kaart brengen

We voeren gesprekken met de betrokken partijen, dat kunnen ambtenaren van uw organisatie zijn, van andere gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties of inwoners.

Creëren van overzicht

We structuren de informatie. Dit doen we in overleg met u, omdat het belangrijk is dat de structuur goed aansluit bij uw wensen. Ons onderzoek is altijd maatwerk.

Een belangrijk onderdeel van de structurering is visualisering: tekeningen, schema’s, tabellen, grafieken en infographics versterken het overzicht.

Resultaat

Inzicht door overzicht Door ons onderzoek krijgt u meer overzicht en daarmee meer inzicht. Hierdoor kunt u beter het gesprek aan over het onderwerp en kunt u beslissingen nemen met een geruster gevoel.

Het rapport kan dik of dun zijn afhankelijk van het onderwerp. Als het extra inzicht geeft kunnen we naast het rapport ook voor een animatie zorgen.

Download hier onze folder over beeldkrachtig onderzoek voor meer informatie.

Onderzoeksadvisering

Heeft u beleidsvragen waarvoor u een bureau wilt inhuren? Maar bent u nog zoekend naar wat precies de vraag is? Of twijfelt u over onderzoeksmethoden? Wij kunnen u, door een aantal gesprekken, adviseren over de vraag en methoden. Indien gewenst kunnen we ook helpen bij de begeleiding van het onderzoek.

Trajecten waarover we adviseren of die we begeleiden voeren we niet zelf uit.

“Elma heeft in opdracht van ons een veelomvattend en complex onderzoek naar taken en bekostiging gedaan. Het lastige was dat verschillende taken nog in ontwikkeling zijn en geschikt cijfermateriaal lastig te vinden was. Ondanks deze en andere, bestuurlijke complicaties, is Elma er in geslaagd om op creatieve, deskundige en enthousiaste wijze in korte tijd het onderzoek af te ronden.”